เจอกันกุมภา! ไทยลีกประชุมด่วน

ฟุตบอลไทย
มกราคม 20, 2021

ฟุตบอลไทย เจอกันกุมภา! ไทยลีกประชุมด่วน

ฟุตบอลไทย ไทยลีก ชงเรื่อง แข่งแบบปิด แบบมีเหย้า เยือนให้ ประธาน ศบค. ชุดเล็ก พร้อมปรับ แผนเพิ่มเติม เล็กน้อย ก่อนประชุม อย่างเป็น ทางการอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงาน สภาความมั่น คงแห่งชาติฟุตบอลไทยไทยลีก ชงเรื่อง แข่งแบบปิด แบบมีเหย้า เยือนให้

ประธาน ศบค. ชุดเล็ก พร้อมปรับ แผนเพิ่มเติม เล็กน้อย ก่อนประชุม อย่างเป็น ทางการอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงาน สภาความมั่น คงแห่งชาติ

ตัวแทนจากบริษัท ไทยลีก จำกัด นำโดย กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ได้พูดคุย ร่วมกับ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ประธาน คณะกรรมการ เฉพาะกิจ พิจารณาการ ผ่อนคลาย การบังคับ ใช้มาตรการ ในการป้องกัน

และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ..

หลังจากจบ การประชุม รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด เปิดเผยว่า จากการ พูดคุยกับ ศบค. เบื้องต้นมีแนวโน้ม เป็นไป ในทิศทาง ที่ดี โดย ศบค. ได้แจ้งให้ไทยลีก ปรับมาตรการ การป้องกันโรค เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และแนะนำ ว่าควรกลับมา แข่งขันใน ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

และหลังจากนี้ มาตรการจัด การแข่งขัน จะมีการกำกับดูแลจาก กกท. กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง ศบค. เพื่อสอดคล้อง กับมาตรการควบคุม การแพร่ระบาด ของโรค

กรวีร์ ปริศนานันทกุล กล่าวว่า “จากการประชุมหารือกันกับ ศบค. นับว่าเป็นไป ในทิศทางที่ดี ที่ไทยลีกจะ กลับมาลง สนามอีกครั้ง

ซึ่งเท่าที่พูดคุยกันทาง ศบค. ไม่มีปัญหาในการเตะ ฟุตบอลอาชีพ แบบปิด แต่เรายังต้องไป ปรับเรื่องมาตรการ ป้องกันโรค เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย อย่างเช่น การเดินทาง ข้ามจังหวัด เนื่องจากแต่ ละจังหวัด มีมาตรการป้องกัน เข้มข้นไม่เหมือนกัน เราต้องมีแผนการ ทำงานที่ชัดเจน ในการเล่นสำหรับ จังหวัดนั้นๆ”

“นอกจากนี้ ศบค. ยังได้ให้ ข้อคิดเห็นว่า ช่วงไหนที่จะ เหมาะสำหรับ การกลับมาแข่งอีกครั้ง

และมีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคในช่วงนั้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งทุกอย่าง ที่ประชุมร่วมกันถือ เป็นสัญญาณที่ดี ในการที่ฟุตบอลลีก จะกลับมาลงสนามในรูปแบบปิด และเหย้า-เยือน โดยในวันที่ 21 มกราคมนี้ ทางไทยลีก กกท. และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

จะนำเสนอแผนในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก อีกครั้ง เพื่อจะได้คำตอบ ที่ชัดเจนถึงแนวทาง การป้องกันโรค รวมถึงวันเวลา ที่จะกลับมาเตะฟุตบอลลีก”

“เมื่อได้คำตอบ ที่ชัดเจนจาก ศบค. แล้ว ไทยลีกจะมีการนำ เสนอมาตรการต่างๆ ให้กับสโมสร สมาชิกได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ณ ตอนนี้ ยังต้องรอให้ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ ออกมาอย่างเป็นทางการก่อน และเราจะแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งน่าจะสามารถนัดประชุมสโมสรต่างๆ ได้ภายในสัปดาห์นี้ครับ”

ป้ายกำกับ:,

Leave a Reply Cancel reply